Wettelijke bepalingen - Disclaimer  
     
  Inhoud - Disco Intercity besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Disco Intercity niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Disco Intercity verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Disco Intercity onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Disco Intercity niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Disco Intercity geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Disco Intercity kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.  
     
  Auteursrecht - © Disco Intercity, 2009 - Disco Intercity geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden  
  Privacy - De persoonsgegevens die je aan Disco Intercity verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Disco Intercity. Deze gegevens worden door Disco Intercity gebruikt voor marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. Indien je geen verdere e-mails wenst te ontvangen, dan kan u uitschrijven via de website van Disco Intercity (pagina fans). Je beschikt over een inzage- en correctierecht.  
     
  Handelsmerken - Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Disco Intercity, de bedrijfsnamen en logo's) zijn beschermde handelsmerken.  
     
  Allerlei - Ieder geschil met betrekking tot de Disco Intercity-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brugse rechtbanken bevoegd.